Duurzaamheid op de boerderij

Header

Onze melkveehouders zetten zich iedere dag in voor de duurzame productie van melk, en nergens wordt dit met zulke toewijding gedaan als in Nederland. Wij zijn vastbesloten om de impact tot in detail te meten en streven naar de hoogste normen op het gebied van duurzaamheid. Dit betekent niet alleen het welzijn van onze geiten garanderen, maar ook het minimaliseren van onze ecologische voetafdruk, het efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen en het implementeren van innovatieve technologieën om onze processen steeds duurzamer te maken. Zo dragen wij bij aan een duurzame toekomst voor onze sector.

Duurzame geitenzuivelketen

Binnen de Duurzame Geitenzuivelketen (DGZK) zetten zuivelbedrijven en geitenhouders zich gezamenlijk in voor het versterken van de duurzaamheid binnen de geitenzuivelketen. Samen met onze boeren stimuleren we actieve betrokkenheid bij verschillende thema’s zoals dierenwelzijn, energieverbruik en imago van de sector. Wij streven ernaar om de omstandigheden voor onze geiten continu te verbeteren en onze impact op het milieu te verminderen.

Door samenwerking en kennisdeling streven wij naar een duurzame geitenzuivelketen die niet alleen voldoet aan de hoogste normen op het gebied van dierenwelzijn en milieubescherming, maar ook een positieve bijdrage levert aan de markt en het imago van onze producten.

Ondersteuning aan melkveehouders

Vanuit Ausnutria bieden wij via onze melkinzamelaar Holland Goat Milk aanzienlijke ondersteuning aan melkveehouders om hen te helpen de duurzaamheid van hun bedrijfsvoering te versterken. Door heldere overzichten en gerichte feedback krijgen melkveehouders groeimogelijkheden en concrete actiepunten, die tijdens jaarvergaderingen en via nieuwsbrieven worden gecommuniceerd. Wij streven naar een voortdurende dialoog met boeren, waarbij wij dagelijks in persoonlijk contact staan ​​met de melkveehouders. Door deze samenwerking en ondersteuning dragen wij bij aan een duurzame toekomst van de agrarische sector, waarin zowel boeren als het milieu kunnen groeien.

Coöperatie

Vanuit Ausnutria proberen we interactie te faciliteren en terugkoppeling te geven aan onze boeren. We geven duidelijke overzichten van de behaalde duurzaamheidsscores en de daar bijbehorende acties. Zo zien onze melkveehouders ook waar ze naartoe kunnen groeien én wat daarvoor nodig is. We communiceren zo actief mogelijk over de betreffende onderwerpen en koppelen deze onderwerpen terug tijdens onze jaarvergaderingen en in nieuwsbrieven.

Toekomstbestendigheid

Ausnutria en Holland Goat Milk stimuleren een duurzame werkomgeving waar gewerkt wordt aan een toekomstbestendige organisatie. Daarvoor is vanuit HGM een Projectmanager Duurzaamheid & Ketensamenwerking aangesteld, met als doel deze interactie nog levendiger te maken. Er zijn werkgroepen ingesteld voor relevante thema’s op onze boerderijen. Zo stimuleren we de connectie die bijdraagt aan een gezonde relatie en duurzamere oplossingen voor de uitdagingen waar de sector momenteel voor staat.