Better environment

Header
Onze ecologische missie

Ausnutria zet zich in voor de bescherming van het milieu en het behoud van grondstoffen voor toekomstige generaties. Wij streven ernaar de meest duurzame bedrijfspraktijken toe te passen en de milieu-impact van onze activiteiten en bijbehorende productieprocessen te minimaliseren. Om onze inzet voor ecologische duurzaamheid waar te maken, streven wij ernaar om onze energie- en waterefficiëntie te verbeteren, onze uitstoot te verkleinen, het verbruik van grondstoffen en verpakkingsmaterialen te reduceren en onze afvalproductie te verminderen.

Meer over duurzaamheid

Ecologische focusgebieden

Ausnutria neemt haar verantwoordelijkheid voor het milieu en hanteert een alomvattende duurzaamheidsstrategie die verschillende cruciale aspecten aanpakt. Dit omvat het zo efficiënt mogelijk omgaan met energie en water, het minimaliseren en verantwoord verwerken van afval, het ontwikkelen van milieuvriendelijke verpakkingsmaterialen en het minimaliseren van onze ecologische voetafdruk. Ook zetten wij ons in voor een toekomstbestendige melkveehouderij en ondersteunen wij de bij ons aangesloten melkveehouders bij het verduurzamen van hun bedrijf, waarbij dierenwelzijn hoog in het vaandel staat. Deze veelzijdige aanpak zorgt voor een duurzamere toekomst voor zowel het milieu als de activiteiten van Ausnutria.

 

Ons ecologische doel

30% vermindering van CO2-uitstoot in 2027*

Om stap voor stap te komen tot een netto klimaatneutrale zuivelproductie in 2050, stellen wij onszelf ten doel om in 2027 al 30% CO2-reductie te realiseren ten opzichte van 2022. Dit doen wij onder andere door te investeren in hernieuwbare energiebronnen, duurzamere technologieën te implementeren en onze productieprocessen zo efficiënt mogelijk in te richten.

*t.o.v. 2022

Ecologische hoogtepunten
Ausnutria gebruikt 50% minder rekwikkelfolie in fabrieken Heerenveen en LeeuwardenAusnutria gebruikt 50% minder rekwikkelfolie in fabrieken Heerenveen en Leeuwarden

Ausnutria is de afgelopen jaren hard gegroeid en dat heeft vooral met meerdere locaties een aanzienlijke impact gehad op het verbruik van verpakkingsmaterialen. Om hierin een optimalisatieslag te maken en het materiaalverbruik te verminderen, is er gestart met het aanpassen van de palletverpakking.

Ausnutria bouwt grootste gasloze poederfabriek ter wereldAusnutria bouwt grootste gasloze poederfabriek ter wereld

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de bouw van onze nieuwe melkpoederfabriek in Heerenveen. Deze nieuwe fabriek borgt straks een volledig gasloos productieproces voor de productie van halffabricaat baby- en kindervoeding en draait helemaal emissievrij.

Ausnutria implementeert nieuwe CIP-installaties in de fabrieken Ommen en KampenAusnutria implementeert nieuwe CIP-installaties in de fabrieken Ommen en Kampen

In 2021 startte een groot project, dat inmiddels is afgerond. De investering in een nieuwe gecentraliseerde CIP-set. CIP, oftewel Cleaning in Place, is een techniek waarbij een productie-installatie automatisch gereinigd wordt, zonder dat de installatie verplaatst of uit elkaar gehaald wordt.