Duurzaamheid in supply chain

Header

Bij Ausnutria dragen we bij aan het minimaliseren van de impact op het milieu door milieuvriendelijke verpakkingen en een optimale supply chain.

CO2-reductie

We zijn ons zeer bewust van de impact van onze activiteiten op het milieu. Daarom brengen we onze processen in kaart om de CO2-uitstoot te verminderen. Dit resulteert in concrete plannen voor onze inkoop, transport en certificering. Vanaf 2024 hebben we grote stappen gezet in de realisatie van materiaalbesparing, in de vorm van het verminderen van karton- en foliegebruik en het gebruik van dunnere blikken.

Daarbij proberen we onze gebruikte materialen zoveel mogelijk te kunnen hergebruiken of een tweede leven te geven. Op deze manier verwerken we onze afvalstoffen zodat deze op een goede manier terugkomen in het systeem. Ook optimaliseren we transportroutes waar mogelijk en verminderen de luchtvracht zoveel als we kunnen.

Coƶperatie

Wij betrekken onze leveranciers actief bij onze duurzaamheidsambities. Duurzaamheid is een belangrijk criterium bij de selectie van leveranciers. We vragen onze belangrijkste leveranciers om de C02-uitstoot van de producten die we kopen te delen en vragen naar hun verbeterplannen. Wij werken met leveranciers die onze waarden delen en zich inzetten voor continue verbetering. Wij geven de voorkeur aan producten en materialen met een lage CO2-voetafdruk, altijd in combinatie met hoogwaardige producten en een optimaal kostenniveau. Verder richten we ons op het verminderen van (secundaire) verpakkingen en recycleerbaarheid.

Duurzaamheid als onderdeel van onze bedrijfsvoering

Wij zijn ervan overtuigd dat een duurzame bedrijfsvoering de sleutel is tot een succesvolle toekomst. Door onze supply chain duurzamer te maken, dragen we bij aan een gezondere planeet en een betere toekomst voor toekomstige generaties.