Duurzaamheid in het productieproces

Header

Duurzaamheid staat centraal in ons productieproces, waarbij efficiëntie en milieubewustzijn hand in hand gaan. We streven naar maximale efficiëntie om verspilling te minimaliseren en onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Op deze manier kunnen we niet alleen onze operationele kosten verlagen, maar ook positieve impact genereren op het milieu. Deze tweeledige benadering stelt ons in staat om voortdurend te innoveren en te verbeteren, terwijl we ons inzetten voor een duurzame toekomst voor zowel onze onderneming als onze planeet.

 

Coöperatie

Onze aanpak om duurzaamheid te integreren in ons productieproces draait om samenwerking binnen multidisciplinaire teams. Deze teams bestaan uit vertegenwoordigers van Productie, Technologie, Duurzaamheidsmanagement en Continuous Improvement. Samen analyseren we hoe we onze processen efficiënter kunnen maken, met een scherp oog voor de impact op onze duurzaamheidsindex. Door deze gezamenlijke inspanningen kunnen we nauwkeurig bepalen welke projecten prioriteit krijgen en welke invloed ze hebben, zowel op financieel vlak als op het gebied van duurzaamheid.

Reductieverlies

Onze voornaamste focus ligt momenteel op het minimaliseren van verliezen binnen ons productieproces, wat een cruciaal onderdeel is van onze duurzaamheidsstrategie. In onze vestiging in Kampen richten we ons op het beperken van energieverlies, terwijl we in andere fabrieken werken aan het verminderen van afvalstromen. We streven ernaar om de verschillen tussen inkomende en uitgaande stromen van materialen tot een minimum te beperken, niet alleen met betrekking tot melk, maar ook als het gaat om verpakkingsmaterialen zoals blik, karton en deksels. Sinds 2023 maken we gebruik van geavanceerde analysetools om grote verbeterprojecten te identificeren. Met deze datagedreven aanpak bekijken we gestructureerd welke projecten het grootste positieve effect kunnen hebben op zowel onze operationele efficiëntie als onze duurzaamheidsdoelstellingen.

Toekomstbestendig

Onze visie op de toekomstbestendigheid van onze productielocaties wordt gedreven door een sterke focus op duurzaamheid. Een concreet voorbeeld hiervan is onze aanpak bij de bouw van onze nieuwe droogtoren in Heerenveen, waarvoor een volledig gasloos productieproces is ontworpen. Dit betekent dat de fabriek straks volledig CO2- en stikstofvrij zal opereren, waardoor we aanzienlijke stappen zetten richting een meer milieuvriendelijke productieomgeving. Bovendien hebben we bij het plannen van de locatie van de nieuwe droogtoren ook gekeken naar het minimaliseren van extra transportbewegingen, waardoor we niet alleen onze ecologische impact verminderen, maar ook efficiënter en kosteneffectiever opereren. Deze maatregelen tonen onze inzet om onze productielocaties te transformeren tot duurzame en toekomstbestendige faciliteiten.