Nederlandse kwaliteit koemelk Nederlandse kwaliteit koemelk
Koemelk

Voor de inzameling van onze (biologische) koemelk werken wij samen met Farmel Dairy B.V.

Nederlandse kwaliteit koemelk

Door onze samenwerking met Farmel wordt een stabiele aanvoer van hoge kwaliteit melk gewaarborgd. Samen met de bij haar aangesloten boeren staat Farmel garant voor optimale productkwaliteit uit Nederland.

Wist je dat de Nederlandse kwaliteitseisen voor de koemelksector hoger liggen dan de Europese Unie voorschrijft? De kwaliteit van de koemelk wordt op verschillende manieren gewaarborgd. Zo staat de melk vanaf de boerderij tot aan de productiebedrijven onder constante controle van het COKZ (het Centraal Orgaan voor kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel) en wordt de kwaliteit gewaarborgd door een ketenkwaliteitssysteem (KKM), opgezet binnen de melkveehouderij. Tot slot voldoen alle boeren aan de extra eisen die door Farmel gesteld worden.

Biologisch

Naast reguliere koemelk verwerkt Ausnutria ook biologische koemelk, volledig afkomstig van Nederlandse boeren die uit passie en overtuiging voor biologisch kiezen.

Kenmerken biologische melkveehouderij:

  • Er wordt geen gebruikgemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmest;
  • Koeien grazen minstens 120 dagen per jaar in de wei;
  • Wanneer het weer niet geschikt is om buiten te staan, staan de koeien binnen in een ruime stal en krijgen dan ze uitsluitend biologisch voer;
  • De biologische sector is grondgebonden, de natuurlijke kringloop wordt in stand gehouden.

Meer weten over de oorsprong van onze koemelk? Bezoek dan de website van Farmel Dairy B.V.