Koemelk

Header
Onze koemelk

Door onze samenwerking met Farmel zorgen wij voor een stabiele aanvoer van hoogwaardige melk. Samen met de aangesloten boeren garandeert Farmel de optimale kwaliteit van de Nederlandse melk.

Wist u dat de Nederlandse kwaliteitseisen voor de koemelksector hoger zijn dan voorgeschreven door de Europese Unie? De kwaliteit van de koemelk wordt op verschillende manieren gewaarborgd. Zo staat de melk, van de boerderij tot aan de productiebedrijven, onder voortdurend toezicht van het Controleorgaan voor Melk en Melkproducten (COKZ) en wordt de kwaliteit ervan gewaarborgd door middel van een ketenkwaliteitssysteem (CQM) dat is opgezet binnen de melkveehouderij sector. Tenslotte voldoen alle boeren aan de aanvullende eisen die Farmel stelt.

Biologische koemelk
Naast reguliere koemelk verwerkt Ausnutria ook biologische koemelk, volledig afkomstig van Nederlandse boeren die uit passie en overtuiging voor biologisch kiezen.

Kenmerken van de biologische melkveehouderij:

  • De sector maakt geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmest;
  • Koeien grazen minimaal 120 dagen per jaar in de wei;
  • Wanneer het weer niet geschikt is om buiten te staan, staan de koeien binnen in een ruime stal en krijgen dan ze uitsluitend biologisch voer;
  • De biologische sector is grondgebonden; de natuurlijke kringloop blijft in stand.

Voor meer informatie over de herkomst van onze koemelk kunt u terecht op de website van Farmel Dairy.

Bezoek Farmel