Geitenmelk

Header
Onze geitenmelk

De geitenmelk wordt geleverd door een groep van ruim 100 geselecteerde geitenhouders die zich hebben gecommitteerd aan de strenge kwaliteitseisen van onze dochteronderneming Holland Goat Milk B.V. Dit bedrijf verzorgt de inzameling van al onze geitenmelk.

Wist u dat de Nederlandse kwaliteitseisen voor de geitenmelksector hoger zijn dan voorgeschreven door de Europese Unie? De kwaliteit van onze geitenmelk wordt op verschillende manieren gewaarborgd. Zo staat de geitenmelk, van de geitenboerderij tot aan de productiebedrijven, onder voortdurend toezicht van het Nederlands Controleorgaan voor Melk en Melkproducten (COKZ) en zijn al onze geitenhouders aangesloten bij Kwaligeit, de landelijke ketenkwaliteitssysteem speciaal ontwikkeld voor de geitenmelksector. Tenslotte voldoen alle boeren aan de door ons gestelde aanvullende eisen.

Voor meer informatie over de herkomst van onze geitenmelk kunt u terecht op de website van onze dochteronderneming Holland Goat Milk B.V..

Bezoek Holland Goat Milk