Privacyverklaring

Privacyverklaring

Ausnutria, gevestigd aan Dokter van Deenweg 150, 8025 BM te Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Uiteraard vinden wij het erg belangrijk dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we toe hoe wij dit doen. Heb je hier vragen over, stel ze dan gerust. Je kunt ons bereiken via info@ausnutria.nl

Van wie verwerkt Ausnutria persoonsgegevens?

Wij verwerken de persoonsgegevens van onze bestaande of potentiële klanten, zakelijke relaties en bezoekers van de website. We ontvangen de gegevens rechtstreeks van jou wanneer je onze website bezoekt en wanneer je gegevens invult. Daarnaast verwerken wij de persoonsgegevens die je schriftelijk, telefonisch, mondeling of elektronisch aan ons verstrekt hebt. Ook kunnen wij gegevens ontvangen van andere partijen, maar alleen wanneer je die partijen toestemming hebt gegeven om bepaalde gegevens aan ons te verstrekken.

Welke gegevens verwerkt Ausnutria?

Afhankelijk van de situatie verwerkt Ausnutria persoonsgegevens zoals naam, adres, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, camerabeelden bij onze bedrijfspanden, functie en sollicitatiebescheiden die:
• zijn ingevuld op onze website in het kader van je sollicitatie
• ingevulde (contact)formulieren
• door je bezoek aan onze website zijn opgeslagen
• aan ons verstrekt zijn in het kader van kennismakingen, evenementen, bijeenkomsten en het sluiten van overeenkomsten en dergelijke
• zijn vermeld in je correspondentie met ons
• verkregen zijn via cameratoezicht in en bij onze panden

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het betreffende doel. In het geval van sollicitaties zullen wij je sollicitatiegegevens niet langer bewaren dan 4 weken, tenzij wij toestemming hebben gekregen de gegevens langer te bewaren. In dat geval zullen wij je sollicitatiegegevens één jaar bewaren.

Bijzondere gegevens die Ausnutria verwerkt

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ausnutria.nl. Dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom verwerkt Ausnutria deze gegevens?

Ausnutria verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Ausnutria analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en om geografische analyses uit te kunnen voeren
• In het kader van sollicitaties gericht aan Ausnutria
• Om (toekomstige) relaties te kunnen benaderen
• Ter beveiliging van onze medewerkers, bezoekers en panden

Geautomatiseerde besluitvorming

Ausnutria neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Delen van persoonsgegevens door Ausnutria met derden

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Ausnutria gebruikt cookies met technische en analytische functionaliteiten. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast gebruiken wij cookies om geografische gegevens van onze websitebezoekers te kunnen analyseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics

We hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. Wij gebruiken de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google en delen geen gegevens met Google. Daarnaast hebben wij het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd.

Vimeo cookies

Voor het inladen van video’s wordt de videodienst Vimeo gebruikt. Voor deze video’s zijn trackingcookies uitgeschakeld.

SharpSpring Marketing Automation

SharpSpring-trackingcookie en Session Identifier-tokens. Deze cookies worden gebruikt om de wijze hoe bezoekers gebruik maken van de internetsite te monitoren om een profiel op te bouwen waarmee wij ze beter kunnen bedienen.

Cookies verwijderen

De toestemming die je hebt gegeven aan Ausnutria voor het plaatsen en uitlezen van cookies, kun je te allen tijde intrekken. Dit doe je door je browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert en/of door cookies die reeds in jouw browser zijn geplaatst te verwijderen. Je moet er wel rekening mee houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de websites en/of applicaties niet of niet goed meer werken. Wil je toch de cookies verwijderen? Op de website van de consumentenbond https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen lees je hoe je het kunt verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ausnutria en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen door een e-mail te sturen naar info@ausnutria.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken op jouw verzoek. Ausnutria wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ausnutria neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@ausnutria.nl

Wijziging van deze privacyverklaring

Ausnutria behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 11 oktober 2020.
Heb je vragen aan Ausnutria?
Indien je nog vragen hebt waarop Ausnutria met je persoonsgegevens omgaat, neem dan gerust contact op via info@ausnutria.nl