Nieuwe stappen in herijking bedrijfsstrategie – Ausnutria Nederland sluit fabriek in Ommen en past organisatie aan in Kampen

Header

Ausnutria wil haar fabriek in Ommen sluiten. In Ommen komen daarmee 79 arbeidsplaatsen te vervallen. In Kampen past Ausnutria de organisatie aan, waarmee 11 arbeidsplaatsen komen te vervallen en 4 nieuwe arbeidsplaatsen ontstaan. Daarnaast wordt het werk van 13 medewerkers uitbesteed aan een externe partij. Beide voorgenomen besluiten zijn een gevolg van veranderende marktomstandigheden en een herijking van haar bedrijfsstrategie. Dit heeft Ausnutria vandaag bekendgemaakt aan haar medewerkers.

Zwaar besluit Ommen
Ausnutria is zich bewust van de enorme impact die het besluit tot sluiting van haar fabriek in Ommen heeft. Bart van der Meer, Executive Director van Ausnutria BV: “Ausnutria Ommen is een locatie met enorm veel historie. Het is onze oudste fabriek, die veel betekend heeft voor de start en de groei van het huidige Ausnutria. Wij begrijpen dat dit nieuws zorgt voor veel emotie bij medewerkers. Het is een zwaar, maar noodzakelijk besluit.” Vorig jaar begon Ausnutria met een herijking van haar bedrijfsstrategie en onderzoek naar kostenbesparingen. Er werd toen een reorganisatie van de fabriek in Leeuwarden aangekondigd.

Capaciteitsoverschot
Ausnutria is producent van baby- en kindervoeding. De belangrijkste afzetmarkt China krimpt. De marktomstandigheden hebben nu gevolgen voor de fabriek in Ommen. De activiteiten van Ommen kunnen worden ondergebracht in Kampen en in Heerenveen.

Bart van der Meer: “In deze moeilijke markt en met het operationeel worden van onze nieuwe fabriek in Heerenveen, is onze droogcapaciteit te groot. De fabriek in Ommen voldoet daarnaast niet meer aan de eisen en wensen voor een toekomstbestendig productieproces voor baby- en kindervoeding – ondanks investeringen in de afgelopen jaren. Bij de herijking van de strategie zien we naast aanpassing van de capaciteit ook de noodzaak tot kostenbesparingen en efficiëntieverhoging. Bovendien spelen bij de steeds hogere kwaliteitseisen voor de productie van baby- en kindervoeding, duurzaamheid en hogere procesbetrouwbaarheid een rol.”

Aanpassing organisatie Kampen
In Kampen wil Ausnutria efficiënter produceren en de organisatie vereenvoudigen. Hierdoor vervallen 11 arbeidsplaatsen en ontstaan er 4 nieuwe arbeidsplaatsen, die eerst worden aangeboden aan boventallige medewerkers. Daarnaast is Ausnutria voornemens het werk van 13 medewerkers uit te besteden aan een derde partij, wat mogelijk betekent dat de medewerkers over kunnen naar deze nieuwe werkgever.

Nieuwe droogtoren Heerenveen
De bouw van de nieuwe droogtoren in Heerenveen zal begin 2024 worden afgerond. Bart van der Meer: “We zijn in 2021 gestart met de bouw van onze nieuwe droogtoren in Heerenveen, om te zorgen voor een duurzame uitbreiding van onze droogcapaciteit. Tegen de achtergrond van de lastige Chinese markt, maar aangemoedigd door de groeiende vraag naar geitenmelkflesvoeding in de rest van de wereldmarkt, zal deze fabriek eind dit jaar commercieel operationeel zijn. Deze fabriek zal volledig duurzaam opereren. Na de uitgebreide testfase zal Heerenveen samen met de fabriek in Kampen, de activiteiten van de fabriek in Ommen overnemen.”

Ondersteuning betrokken medewerkers
Het voornemen is de fabriek in Ommen eind 2024 te sluiten. De komende maanden worden de gevolgen van de reorganisatie verder uitgewerkt. Alle voorgenomen besluiten zijn onder voorbehoud van advies van de (Centrale) Ondernemingsraad. “Ausnutria wil alle betrokken medewerkers ondersteunen in dit proces. We blijven met onze medewerkers in gesprek en willen zo snel mogelijk, maar ook zorgvuldig, duidelijkheid geven over de exacte en individuele consequenties. Dit heeft onze volle aandacht,” aldus Linsey Nijhuis – Pierik, HR Director.