Ausnutria Nederland herijkt bedrijfsstrategie en reorganiseert vestiging Leeuwarden

Header

Als gevolg van veranderende marktomstandigheden werkt Ausnutria aan een herijking van haar bedrijfsstrategie en is de organisatie voornemens om de productiecapaciteit van haar vestiging in Leeuwarden te verlagen. Hiermee zouden ongeveer 60 arbeidsplaatsen in Leeuwarden komen te vervallen. Dit heeft Ausnutria 31 oktober bekendgemaakt aan haar medewerkers.

Ausnutria is producent van baby- en kindervoeding en China is haar belangrijkste markt. Sinds enkele jaren daalt de vraag als gevolg van de COVID-19 pandemie, afnemende economische groei, een dalend geboortecijfer en toenemende lokale concurrentie. Dit heeft direct effect op de resultaten van Ausnutria.

Aanscherping strategie productie Nederland
Tegen de achtergrond van een neergaand effect van de Chinese markt, maar aangemoedigd door de groeiende vraag naar geitenmelkflesvoeding in de rest van de wereldmarkt, werkt Ausnutria aan meer richting en efficiëntie van haar Nederlandse productieorganisatie.

“Om concurrerend te blijven in deze uitdagende markt, focussen wij ons de komende jaren nog meer op kwaliteit, duurzaamheid en procesverbetering, maar zijn wij ook genoodzaakt kostenbesparingen door te voeren. Dit heeft geleid tot het besluit om onze vestiging in Leeuwarden terug te brengen van een 5-ploegendienst naar een 3-ploegendienst”, aldus Harriet van Genne – Knape, Production Director.

Ausnutria zal in de komend tijd haar onderzoek naar kostenbesparingen voortzetten. Het is hierbij aannemelijk dat een verdere reorganisatie zal moeten plaatsvinden.

Vertrouwen toekomst
Ondanks de grote uitdagingen in China, realiseerde Ausnutria het afgelopen halfjaar een groei in omzet in markten buiten China. Ausnutria’s sterke positie in de categorie geitenmelk, de kansen die deze productgroep biedt en daarmee het vertrouwen in de toekomst, zijn ook de basis voor duurzame investeringen. “De bouw van Ausnutria’s nieuwe droogtoren voor halffabricaat kindervoeding in Heerenveen, wordt begin 2024 afgerond. Deze vestiging zal volledig duurzaam (gasloos, elektrisch en zonder enige stikstofbelasting) opereren. Wij blijven ons focussen op hoge kwaliteit geitenmelkproducten en daaraan gerelateerd wetenschappelijk onderzoek en productinnovaties,” aldus Bart van der Meer, interim CEO Ausnutria.

Vervolg
De komende maanden zullen de gevolgen van de reorganisatie verder worden uitgewerkt. Alle voorgenomen besluiten zijn onder voorbehoud van advies van de Ondernemingsraad. “Wij vinden het belangrijk om in goed overleg met de centrale ondernemersraad en de vakbonden tot een gedegen sociaal plan voor onze medewerkers te komen. Dit heeft de komende periode onze volle aandacht,” aldus Linsey Nijhuis – Pierik, HR Director.