Ausnutria realiseert €1 miljard omzet en 15% winstgroei in uitdagend jaar Ausnutria realiseert €1 miljard omzet en 15% winstgroei in uitdagend jaar
Publicatie jaarcijfers 2020

Ausnutria realiseert €1 miljard omzet en 15% winstgroei in uitdagend jaar

18-03-2021

Ausnutria Dairy Corporation Ltd. (Ausnutria) heeft haar jaarcijfers van 2020 gepubliceerd. Ausnutria laat een groei in omzet zien van 18,6 procent naar €1 miljard ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De winst stijgt met 15,0 procent naar €135,8 miljoen. Het bedrijfsresultaat komt uit op €194,9 miljoen, een stijging van 14,7 procent.

 

2019

Stijging %

2020

Omzet

€  844,8 M

18,6

€ 1.001,3 M

Nettowinst

€  118,1 M

15,0

€    135,8 M

Bedrijfsresultaat (EBITDA)

€  169,9 M 

14,7

€    194,9 M

 

Invloed COVID-19

Ausnutria ziet een afvlakkende groei ten opzichte van 2019. Het COVID-19 virus heeft wereldwijd gezorgd voor disruptie van markten en concurrentieposities en leidt tot economische onzekerheid. Bart van der Meer, CEO Ausnutria Dairy Corporation Ltd: “Dit heeft tijdelijk effect op de ontwikkeling van ons bedrijf. De marktpositie van ons merk Kabrita is door de lock-down in China begin 2020 onder druk komen te staan en zal tijd nodig hebben om zich te herstellen. Ook buiten China zagen we de negatieve effecten van COVID-19.”

Toekomstgericht heeft Ausnutria de aanvoer van verse geitenmelk sinds het tweede kwartaal van 2020 verhoogd om de beschikbaarheid van bepaalde sleutelingrediënten voor de productie van haar merk Kabrita te vergroten. De marktprijzen en de afzet van de bijproducten die hierbij ontstaan zijn als gevolg van de COVID-19 pandemie onder druk komen te staan. Dit, samen met kosten voortkomend uit een betere integratie van haar sales organisatie in China, heeft de brutowinstmarge van de groep negatief beïnvloed. Exclusief de bovengenoemde factoren, bleef de brutowinstmarge van de groep redelijk stabiel in vergelijking met 2019.

Markt China

Binnen Ausnutria’s belangrijkste afzetgebied China treden marktverschuivingen op: toenemende binnenlandse productie ten koste van buitenlandse invoer, verscherpte regelgeving en naleving door de overheid en lagere geboortecijfers. Bart van der Meer: “Ausnutria heeft zich daar, middels een betere integratie van haar verkooporganisatie en een sterk verkoopplatform in China, tegen gewapend. Wij hebben in 2020 met succes de negatieve impact van de uitdagingen beheersbaar gehouden en hebben ook dit uitdagende jaar groei kunnen realiseren. Wij verwachten onze marktposities door verhoogde inspanningen te kunnen behouden en in het super premium segment te kunnen versterken.”

Toekomst

Bart van der meer: “Om onze winstgevendheid op niveau te houden richt ons beleid zich in de toekomst op operationele efficiëntie. Innovatie en productdiversificatie blijven speerpunten van ons beleid.” Ausnutria wil de komende jaren in Heerenveen een “Goat Excellence Center” realiseren. Ausnutria Nederland heeft in 2020  Ausnutria Nutrition Institute gelanceerd. Het instituut heeft als doel om samen met gezondheids- en voedingsdeskundigen wetenschappelijk onderzoek naar kindervoeding en de nutritionele samenstelling van geitenmelk te bevorderen en professionals te informeren.

In 2020 zijn verschillende investeringsprojecten gestart en afgerond om de Ausnutria fabrieken in Kampen, Ommen en Leeuwarden toekomstbestendig te maken. Naar verwachting zullen zowel de nieuwe blikfabriek die Ausnutria bouwt in samenwerking met Trivium, als de nieuwe ultrafiltratiefabriek die Ausnutria bouwt voor de productie van geiten WPC, medio 2021 operationeel zijn. Beide fabrieken worden gebouwd in Heerenveen, naast de huidige fabrieken van Ausnutria in Heerenveen.

In de loop van 2021 zal daar ook gestart worden met de bouw van een droogtoren van 40 meter hoog. Deze droogtoren zal worden toegerust met de laatste technologieën, heeft een hoge automatiseringsgraad en voldoet aan milieu- en klimaateisen. Gasloos en nihil CO2 uitstoot. De provinciale vergunning wordt in juni verwacht. Bart van der Meer benadrukt de goede samenwerking met FUMO.

Groei organisatie

Ausnutria heeft momenteel ruim 900 medewerkers in Nederland en verwacht de komende jaren in samenhang met verdere groei en uitvoering van investeringsplannen te groeien met ca. 20 procent. Bart van der Meer: “Wij zijn trots op wat onze organisatie in dit moeilijke jaar heeft bereikt. Wij hebben onze productie onder moeilijke omstandigheden kunnen continueren en konden onze klanten en consumenten wereldwijd blijven voorzien van onze producten. Goed om te zien hoe wij ons samen sterk maken voor elkaar en onze organisatie, en flexibiliteit en veerkracht tonen.”