test

Digital Consumer Engagement Manager

Jouw uitdaging

Als Digital Conusmer Engagement Manager is het jouw uitdaging om vanuit ons internationale HQ in Zwolle (45 min van Amersfoort/ 60 min van Utrecht) wereldwijd moeders te enthousiasmeren voor onze merken.

Onze ideale collega

Je geeft om moeders, baby’s en gezonde producten en hebt hier een connectie mee. Je weet niet alleen veel af van social media; je bent ook die geek die graag gebruik maakt van IG, snapchat, Alibaba en allerlei nieuwe vormen van digitale engagement. Bovendien krijg je een kick van het leveren van buitengewone consumentenervaringen.

Je bent te typeren als een team player, een zelfstarter, met een start-up mentaliteit, maar je wordt ook gezien als de expert binnen de organisatie als het aankomt op online en digitale marketing.

Je hebt iig 3-4 jaar digitale marketing ervaring met aantoonbaar commerciële resultaten. Dit heb je onder andere bereikt omdat je de juiste ervaring hebt om met belangrijke web analytics, SEO/SEM/ASO programma’s (vb Google analytics, Google AdWords, Apple Search Ads, Facebook ads, Sprout, Bazaar Voice) te werken waardoor je data als geen ander kan gebruiken om conversiedoelstellingen te realiseren en de ROI te verhogen.

Verder beschik je over een Bachelor/Masters degree, vind je het leuk om te werken in een klein en internationaal team met veel eigen verantwoordelijkheid, heb je uitstekende communicatie- en editing (foto, video, tekst), kennis in het Nederlands en Engels en begrijp je dat vriendelijkheid en empathie belangrijk is om met onze moeders te communiceren.

Jouw rol

 • Het enthousiasmeren en aantrekken van nieuwe moeders voor onze merken
 • Monitoren van trends en concurrentie; DE early innovator zijn binnen de organisatie vwb social media trends en tools
 • Ontwikkeling, het management en de optimalisatie van de websites en alle huidige en toekomstige digitale platformen voor Kabrita en Neolac
 • In samenwerking met brand manager het marketingplan doorvertalen en uitvoeren naar de on-line maar ook off-line merkplatformen en touch points
 • Het bouwen van betekenisvolle connecties met onze moeders en het tijdig beantwoorden van alle vragen, bezorgdheden en twijfels die binnenkomen via telefoon, e-mails, chat en social media kanalen
 • Opzetten en monitoren van Social Listening tools, het verzamelen van insights en best practises en deze doorvertalen in betekenisvolle acties
 • Opzetten, monitoren, corrigeren van engagement metrics om zodoende KPI’s te meten
 • Mbv design en interface het optimaliseren van user en shopper experiences
 • Het opzetten en managen van een customer affiliate program en consumer ambassador program, hiervoor moet een CRM systeem opgezet worden
 • Het boosten van sales door consumer reviews en user generated content te verzamelen en te distribueren naar online sales kanalen en reviews te beantwoorden

Over ons team

Onze commerciële business unit Northern Europe is een klein team. We vinden het belangrijk om een werkomgeving te creëren met een voedingsbodem van passie en hard werken zodat we de beste producten en informatie kunnen leveren aan ouders. We helpen elkaar om ervoor te zorgen dat dingen gedaan worden, we moedigen ondernemerschap aan en we vinden het belangrijk dat er balans in elkaars leven is.

Wij bieden:

 • Een platte organisatie waarin je veel vrijheid, ruimte en verantwoordelijkheid krijgt;
 • Ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën;
 • Een inspirerende omgeving waarin je je kunt ontwikkelen en groeien;
 • Een professionele werkomgeving in ons moderne hoofdkantoor in Zwolle.

Over ons

Ausnutria is een snel groeiende, dynamische en internationaal georiënteerde zuivelonderneming. Werken bij Ausnutria betekent werken bij een organisatie met een open, nuchtere, maar vooral ook ondernemende bedrijfscultuur. Bij Ausnutria zijn wij altijd bezig met de volgende stap op weg naar verbetering. Realistisch en tegelijk grensverleggend.

De productie van kindervoeding is onze kernactiviteit. Een interessant, maar vooral ingewikkeld en delicaat proces. Daarom leggen wij de lat hoog, of het nu gaat om de kwaliteit van onze productiefaciliteiten of de kwaliteit van onze medewerkers. Dit doen we door groei en ontwikkeling te voeden. Bij Ausnutria is dan ook volop ruimte om talenten te ontplooien en kansen te benutten. Zo werken wij samen aan een gezonde toekomst voor de baby’s en kinderen die opgroeien met producten uit onze fabrieken en daarmee aan het succes van onze organisatie.

Onze organisatie in Nederland telt ruim 500 medewerkers verdeeld over 4 productielocaties in Ommen, Kampen, Leeuwarden en Heerenveen. De directie, commerciële en ondersteunende centrale afdelingen zijn gevestigd in ons moderne hoofdkantoor in Zwolle.

Meer informatie:

Stuur een e-mail naar recruitment@ausnutria.nl

Solliciteer


Digital Consumer Engagement Manager

 

Your challenge

Working from our international HQ in Zwolle (45 min from Amersfoort / 60 min from Utrecht), it is your challenge to engage, enthusiasm and connect our brands to mothers all over the world.

Our ideal colleague

You have a connection with moms, babies and healthy products. Not only do you know a lot about social media; you’re also that geek that uses IG, snapchat, Alibaba and other forms of digital engagement on a daily basis. Moreover, you love to deliver exceptional consumer experiences.

You’re a team player, a self-starter who values a start-up business culture and you are and like to be seen as the expert when it comes to digital marketing.

You have 3-4 years digital marketing experience with proven commercial track records. You have realized these because you have the ability to work with major web analytics and SEO/SEM/ASO program management solutions (e.g. Google analytics, Google AdWords, Apple Search Ads, Facebook Ads, Sprout, Bazaar Voice) and leverage the data to drive goals and enhance ROI.

Furthermore you have at minimum a Bachelor’s/Master’s degree and you enjoy working in a small and international team, you like to take on responsibility and you have excellent English and Dutch communication and editing (photo, video, text) skills and understand that kindness and empathy is important when speaking to our moms.

Your role

 • Attract and excite new moms for our brands
 • Monitoring of trends and competition: to be THE early innovator within the organization when it comes to social media, trends and tools
 • Development, management and optimization of brand websites, current and future digital platforms for Kabrita and Neolac
 • In collaboration with brand manager, translate and execute marketing plans to effective on-line and off-line platforms and touch points
 • Build meaningful connections with our moms and respond to all inquiries or concerns in a timely manner through telephone, email, chat and social media
 • With input from our marketing team, manage regular social media posts, create social media calendar and campaigns, monitor engagement, capture and analyze metrics, insights and best practices, and takes appropriate action
 • Continuously improve user and shopper experiences by using the right design and interface
 • Manage communication and account set up with our affiliates and ambassadors, monitor their social posts – a marketing automation system needs to be set up for this, later stage connected to CRM
 • Boosting sales by collecting consumer reviews and user generated content and to distribute these to online sales channels
 • Responsible for commenting on reviews and answering FAQ’s of online customers
 • Utilize Social listen tools to monitor brand chatter

About our team

Our Northern European business unit is a small team. We value creating a working environment that is conducive both to the hard work and passion needed to deliver the best products and information to our parents. We support each other to make sure we get things done. We encourage entrepreneurship and we find it important that our team members have a healthy work life balance.

Our offer

 • Working at Ausnutria Hyproca means working at an organization with an open, levelheaded, but also, and above of all, entrepreneurial corporate culture;
 • We offer the chance to further develop your talents. There is plenty of room to think along with improvements and attention for personal development. Contribute to growth means perspective in the long term;
 • We will offer you an environment where you can grow.

About us

Ausnutria is a fast growing and internationally operating dairy group with over 100 years dairy experience and well-equipped production facilities in the Netherlands. The group focuses on the development and production of high quality infant and toddler nutrition, as well as dairy ingredients based on goat and (organic) cow milk. In addition to the production and sales of its branded products, Ausnutria offers private label and contract manufacturing services for companies marketing their own products. Its customer base includes many leading companies in the food and pharmaceutical industry.

Ausnutria has more than 500 employees in the Netherlands, spread over 4 production sites in Ommen, Kampen, Leeuwarden, Heerenveen and its headquarters in Zwolle. In addition, more than 500 employees are working in our international sales offices abroad.

For more information:
Send an e-mail to recruitment@hyproca.nl

Publication date: 11 januari 2017

Acquisition as a result of this vacancy is not appreciated.

Apply