test

Centraal Lab

Het laboratorium in Lelystad opereert onder de naam Ausnutria Hyproca Analytics. Het laboratorium is gevestigd in het BioScience Center van de Universiteit Wageningen en huisvest een microbiologisch lab, een chemisch lab en een instrumenteel lab. Samen ondersteunen zij onze organisatie door erop toe te zien dat onze producten voldoen aan onze hoge standaarden voor voedselveiligheid, kwaliteit en hygiëne.